پیمان وردون

پیمان وردون پیمانی بود که در اوت ۸۴۳ میلادی میان وارثان شارلمانی منعقدشد. به موجب این پیمان سرزمین کارولنژی‌ها میان سه پسر لوئی پارسا تقسیم می‌شد. این پیمان -که به سه سال جنگ داخلی کارولنژی‌ها پایان‌داد- در وردون به‌تصویب‌رسید و از این رو به پیمان وردون نامور گشت.

Treaty of Verdun
Partage de l'Empire carolingien au Traité de Verdun en 843.JPG
The Carolingian Empire at its greatest extent, with the three main divisions of 843.

Pink area indicates فرانک باختری.
Green area indicates فرانک میانی.

Yellow area indicates فرانک خاوری.
تاریخAugust 843
موقعیتوردون
شرکت‌کننده(گان)لوتار یکم، لوئی ژرمن، شارل تاس
نتیجهDivided territories of the Carolingian Empire into three kingdoms; Influenced inheritances and conflicts in Western Europe as late as the 20th century.
نقشه بخش‌بندی قلمرو کارولنژی‌ها پس از پیمان وردون؛ آبی: فرانک باختری، سبز: فرانک میانی و زرد و نارنجی: فرانک خاوری.

سهم هر یک از سه پسر لوئی به قرار زیر تعیین گشت:

پس از مرگ لوتیر در سال ۸۵۵ ، بورگوندی فوقانی و بورگوندی تحتانی (آرل و پروانس) به فرزند سوم او ، چارلز از پرووانس منتقل شدند و سرزمین باقیمانده در شمال آلپ به پسر دومش ، لوتیر دوم پس از آنها قلمروی تاکنون بی‌نام تا آن لحظه لوتارنژی خوانده شد. سپس تبدیل به لورن مدرن شد. پسر ارشد لوتیر ، لوئیز دوم ایتالیا ، ایتالیا را به ارث برده و بنا بر خواست پدرش بر تخت پادشاهی نشست.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Treaty of Verdun," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Treaty_of_Verdun&oldid=603794916 (accessed April 19, 2014).