پیوسته‌استخوانان

پیوسته‌استخوانان
محدودهٔ زمانی: تریاس پیشین تا امروزه
Haeckel Teleostei.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
بالارده: ماهی‌های استخوان‌دار
رده: پرتوبالگان
زیررده: نوبالگان
فرورده: Teleostei

پیوسته‌استخوانان یا تکمیل‌استخوانان (نام علمی: Teleostei) نام یک فرورده از زیررده نوبالگان است که استخوان‌بندی یکپارچه‌ای دارند. ۹۶ درصد از ماهیان به این فرورَده تعلق دارند. شعبه پیوسته‌استخوانان در ماهی‌ها، در دوره تریاسیک پدید آمد و امروزه ماهیانی که در این شعبه جای می‌گیرند در ۴۰ راسته و ۴۴۸ خانواده دسته‌بندی می‌شوند.

تفاوت پیوسته‌استخوانان با دیگر ماهی‌های استخوانی عمدتاً در استخوان‌های آرواره‌ای آن‌ها است. استخوان جلو آرواره زیرین (پیش‌بَرواره) پیوسته‌استخوانان قابل تحرک است و این باعث می‌شود که بتوانند آرواره خود را برای گرفتن صید جلو بیاورند.

ماهیان استخوانی
پرتوبالگان 400 mya


part of "غضروفی‌استخوانان"[الف] پرباله‌ماهیان (bichirs) Cuvier-105-Polyptère.jpgpart of "غضروفی‌استخوانان"

تاس‌ماهی‌سانان (ماهیان خاویاریs, پوزه‌پارویی) Atlantic sturgeon flipped.jpg


نوبالگان 360 mya

درست‌استخوانان (کمان‌بالهs, ماهی سرسوسماریs) 275 mya Longnose gar flipped.jpgTeleostei 310 mya Cyprinus carpio3.jpg


گوشتی‌بالگان

پرتوتاران (Coelacanths) Coelacanth flipped.png
شش‌ماهی (Lungfish) Barramunda coloured.jpgچهاراندامانs

دوزیستانs Deutschlands Amphibien und Reptilien (Salamandra salamdra).jpg


آب‌پرده‌داران

پستاندارانs Phylogenetic tree of marsupials derived from retroposon data (Paucituberculata).pngخزنده‌چهرگان (خزندگانs, پرندهs) Description des reptiles nouveaux, ou, Imparfaitement connus de la collection du Muséum d'histoire naturelle et remarques sur la classification et les caractères des reptiles (1852) (Crocodylus moreletii).jpg
Teleostei

بانوماهی‌ریخت‌تباران (true مارماهی‌سانانs, بزرگ‌ماهیs, استخوان‌ماهیes) Conger conger Gervais.jpg
زبان‌استخوانی‌ریخت‌تباران (bonytongues, mooneyes, پیل‌ماهیان) 250mya F de Castelnau-poissonsPl26 Osteoglossum minus.jpgOtocephala 230mya

شگ‌ماهی‌سانان (herrings) Herring2.jpg

ماهیان سربرهنه (ماهیان سربرهنهs) Alepocephalus rostratus Gervais.jpg
خامه‌ماهی‌سانان (milkfish) Gonorynchus gonorynchus.jpg
کپورماهی‌سانان (minnow, carp, loach) Pimephales promelas.jpg
گربه‌ماهی‌سانان (catfish) Ameiurus melas by Duane Raver.png
کاردماهی‌سانان (knifefish) Gymnotus sp.jpgتتراسانان (tetras) Cynopotamus argenteus.jpg

Euteleostei 240mya
پیشاخارباله‌داران 225mya


آزادماهیان (salmon, trout) Salmo salar (crop).jpgاردک‌ماهی‌سانان (pike) Esox lucius1.jpg

اژدهاماهی‌سانان (dragonfish) Fish4104 - Flickr - NOAA Photo Library.jpgسیمین‌ماهی‌سانان (smelt) Pond smelt illustration.jpg
Neoteleostei 175mya

ماهی نرم‌بینی (jellynoses) Ijimaia plicatellus1.jpg
لوله‌سانان (lizardfish) Aulopus filamentosus.jpg
فانوس‌ماهی‌سانان (lanternfish) Myctophum punctatum1.jpg


ریش‌ماهی (beardfish) Polymixia nobilis.jpgسوف‌آزادسانان (troutperches) Percopsis omiscomaycus.jpg


روغن‌ماهی‌سانان (cods) Atlantic cod.jpgطلاکوب‌ماهی‌سانان (dories) Zeus faber.jpg

دهان‌گردماهی‌سانان (پاروماهی, opah, روبان‌ماهی) Moonfish 600.jpg


خارباله‌داران

سنجاب‌ماهی‌سانان (squirrelfish) Anoplogaster cornuta.jpgسوف‌ریخت‌تباران (تن‌ماهی‌واران, سوزن‌ماهی‌سانان, گاوماهیان, سیکلید, کفشک‌ماهی, زمردماهیان, سوف‌ماهی‌سانان, قلابچه‌ماهی, چهاردندان‌سانان, etc) Scomber scombrus.pngمنابعویرایش

  1. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام PNAS وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  2. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام TOL وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  1. Thus the former "غضروفی‌استخوانان" is گروه نافراگیر (not a clade), and has been broken up by more recent studies.[۱][۲]

پیوند به بیرونویرایش