پیوند کیمارا

در باغبانی، پیوند کیمارا ممکن است در پیوند در نقطه تماس بین پایه و پیوندک ایجاد شود و دارای خواص میانی بین «والدین» خود باشد. پیوند کیمارا یک دورگه واقعی نیست، بلکه ترکیبی از سلول‌ها است که هر کدام ژنوتیپ یکی از «والدین» خود را دارند: این یک chimaera است. از این رو، اصطلاح «پیوند دورگه» که زمانی به‌طور گسترده استفاده می‌شد، توصیف‌کننده این ویژگی نیست. اکنون بر آن خرده گرفته شد. نیاز به یادآوری است که واژه «کیمارا» از ترکیب دو واژه فارسی «کیمیا» و «آرا» ایجاد شده‌است.

درخت کوچک + Laburnocytisus 'Adamii' نمونه‌ای دیدنی از پیوند کیمارا است.

تکثیر فقط از طریق شبیه‌سازی است. در عمل پیوند کیمارا به دلیل پایداری مورد توجه قرار نمی‌گیرند و ممکن است به راحتی به یکی از «والدین» برگردند.

نامگذاریویرایش

ماده 21 ICNCP تصریح می‌کند که پیوند کیمارا می‌تواند با

  • یک فرمول: نام هر دو "والد"، به ترتیب حروف الفبا، با علامت مثبت "+" به هم پیوسته‌اند:
Crataegus + Mespilus
  • یک نام:
    • اگر "والد" متعلق به سرده‌های مختلف باشد، ممکن است با پیوستن بخشی از یک نام عمومی به کل نام عمومی دیگر، نامی تشکیل شود. این نام نباید با نام عمومی منتشر شده تحت کد بین‌المللی نامگذاری جلبک‌ها، قارچ‌ها و گیاهان (ICN) یکسان باشد. به عنوان مثال + <i id="mwKg">Crataegomespilus</i> نام پیوند کیمارا است که ممکن است با فرمول Crataegus + Mespilus نیز نشان داده شود. این نام به وضوح با × Crataemespilus، نام تحت ICN برای دورگه واقعی بین Crataegus و Mespilus، که می‌تواند با فرمول Crataegus × Mespilus نیز مشخص شود، متفاوت است.
    • اگر هر دو "والد" به یک جنس تعلق داشته باشند، ممکن است به پیوند کایمره یک نام رقم داده شود. به عنوان مثال Syringa 'Correlata' یک پیوند کیمارا است که شامل Syringa vulgaris (یاس بنفش معمولی) و Syringa × chinensis (یاس بنفش روئن، که خود ترکیبی بین S. vulgaris و S. laciniata است) می‌شود. هیچ علامت مثبتی استفاده نمی‌شود، زیرا هر دو "والد" متعلق به سرده Syringa هستند.

پیوند کیمارا نمی‌تواند نام گونه داشته باشد، زیرا به‌طور همزمان دو گونه است. اگرچه برای مثال، + Laburnocytisus 'Adamii' گاهی اوقات به شکلی نوشته می‌شود که گویی یک گونه است (+ Laburnocytisus adamii)، اما این نادرست است.[نیازمند منبع]

جستاراهای وابستهویرایش

منابعویرایش