پیک (به فرانسوی: Pique) یا اسپیک ♠ یا ♠ یکی از چهار خال موجود در ورق‌های بازی است.

۸ پیک

خال پیک در بازی کنتراکت بریج بالاترین ارزش را داراست.

این خال به خال مرگ معروف استو پیک دارایA2345678918است