پیگمالیون (نمایشنامه)

پیگمالیون (به انگلیسی: Pygmalion) نمایشنامه‌ای است از جرج برنارد شاو که به نام پیگمالیون افسانه‌ای نامیده شده است.

پیگمالیون
نویسندهجرج برنارد شاو
تاریخ نخستین نمایش۱۶ اکتبر ۱۹۱۳
جای نخستین نمایشبورگ‌تئاتر
زبان اصلیانگلیسی

فیلم

به فارسی

از مترجمان فارسی این نمایشنامه آرزو شجاعی را می‌توان نام برد.

منابع

  • ابجدیان، امراله (۱۳۸۹). تاریخ ادبیات انگلیس. ۱۰: نمایشنامهٔ سدهٔ بیستم. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۲-۴۱۸-۶.