پی‌پت پنجه‌بلند

گونه‌ای از پپت
پی‌پت پنجه‌بلند
وضعیت حفاظت
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرنده
راسته: گنجشک‌سانان
تیره: دم‌جنبانکیان
سرده: پی‌پت (پرنده)
گونه: A. pallidiventris
نام علمی
Anthus pallidiventris

پی‌پت پنجه‌بلند (نام علمی: Anthus pallidiventris) نام یک گونه از سرده پی‌پت است.

منابع