پی‌یرز شخم‌زن

پی‌یرز شخم‌زن (به انگلیسی: Piers Plowman) یا رؤیای ویلیام درباره‌ی پی‌یرز شخم‌زن، شعری روایی و تمثیلی است که احتمالاً بین سال‌های ۹۰-۱۳۷۰ میلادی توسط ویلیام لنگلند نوشته شده. این اثر به شکل شعری بی‌وزن با تکرار مصوت‌ها در آغاز ابیات سروده شده و هر بخش در قطعاتی به نام پاسوس (در لاتین به معنای «گام») قرار گرفته است. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این شعر در کنار حکایت‌های کنتربری اثر چاسر و سِر گَوِین و شوالیه‌ی سبز، یکی از برجسته‌ترین آثار ادبیات انگلیسی در قرون وسطی است.

داستان منظوم
پی‌یرز شخم‌زن
صفحه‌ای از مزامیرنامه‌ی لاترل مربوط به سده‌ی ۱۴ میلادی. در حاشیه‌ی راست، تزئینات مضحک وجود دارند و در پایین صفحه یک مرد شخم‌زن را می‌توان دید.
زبانانگلیسی میانه
پدیدآورندهویلیام لنگلند

نسخه‌های منتشرشده

ویرایش
 • Economou, George (tr), William Langland's Piers Plowman: The C version (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996).
 • Kane, George, gen. ed. Piers Plowman: The A Version (Kane, ed.; rev. ed. London: Athlone, 1988); Piers Plowman: The B Version (Kane and Donaldson, eds.; rev. ed. London: Athlone, 1988); Piers Plowman: The C Version (George Russell and Kane, eds.; London: Athlone, 1997).
 • Pearsall, Derek, ed. William Langland. Piers Plowman: A New Annotated Edition of the C-Text (Exeter, UK: University of Exeter Press, 2008) (Exeter Medieval Texts and Studies).
 • Schmidt, A. V. C., Piers Plowman: A Parallel-Text Edition of the A, B, C, and Z Versions (3 vols.; Kalamazoo: Medieval Institute, 2011).
 • Vaughan, Míċeál F., Piers Plowman: The A Version (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011).

منابع

ویرایش
 • Benson, C. D. Public Piers Plowman: Modern Scholarship and Late Medieval English Culture (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2003).
 • Bowers, J. M. Chaucer and Langland: The Antagonistic Tradition (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007).
 • Brewer, C. Editing Piers Plowman: The Evolution of the Text (Cambridge, CUP, 1996) (Cambridge Studies in Medieval Literature, 28).
 • Cole, A. (1995). "Trifunctionality and the Tree of Charity: Literary and Social Practice in Piers Plowman". English Literary History. 62: 1–27. doi:10.1353/elh.1995.0003.
 • Cole, Andrew; Galloway, Andrew (2014). The Cambridge Companion to Piers Plowman. Cambridge University Press. ISBN 1139867326.
 • Kelen, S. A. Langland's Early Modern Identities (New York, Palgrave Macmillan, 2007).
 • Kerby-Fulton, Kathryn (2006). Books Under Suspicion: Censorship and Tolerance of Revelatory Writing in Late Medieval England. University of Notre Dame Press.
 • Steiner, Emily (2013). Reading Piers Plowman. Cambridge University Press.
 • Warner, L. (2011). The Lost History of Piers Plowman: The Earliest Transmission of Langland's Work. University of Pennsylvania Press.
 • Watson, Nicholas (2007). "Piers Plowman, Pastoral Theology, and Spiritual Perfectionism: Hawkyn's Cloak and Patience's Pater Noster". Yearbook of Langland Studies vol. 21: 83-118.