باز کردن منو اصلی

چاه آب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

چاه آب گودالی‌ست که انسان برای رسیدن به آب در زمین حفر می‌کند.

چاه آب ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد.