نور امن

(تغییرمسیر از چراغ تاریکخانه)

نورهای بی‌ضرر یا نورهای امن برای تاریکخانه، معمولاً برای تاریکخانه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این نورها در موارد چاپ پزتیو، مجاز است. این لامپ‌ها که لامپ بخار سدیم نامیده می‌شوند، حداقل ده برابر چراغ‌های عادی تاریکخانه روشنایی دارند. کارکردن با این چراغ‌ها راحت‌تر و باعث خستگی کمتر می‌شود.

تاریکخانه و نور امن که نگاتیو و کاغذهای عکاسی در زیر آن نور قابل بازبینی است.

انواعویرایش

نوع دیگر این چراغ‌ها به لامپ‌های معمولی هم مجهز است که دارای نوری به رنگ کهربایی مایل به نارنجی است.

لامپ سدیمویرایش

قدرت لامپ‌های سدیم بین ۷۵ الی ۹۵ وات است و از لامپ‌های سدیم باید به صورت افقی استفاده کرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • سی. آی. جاکوبسون و آر. ای. جاکوبسون(۱۳۶۸)، ظهور(در عکاسی و سینما)، ترجمه اکبر عالمی، انتشارات سروش تهران، چاپ دوم.