باز کردن منو اصلی

کتاب چرا من مسیحی نیستم، متن سخنرانی‌ای است که برتراند راسل در ۶ مارس ۱۹۲۷ در انجمن ملی غیرمذهبیان در شمال لندن ایراد کرد که به صورت جزوه‌ای در همان سال چاپ شد و پس از ویرایش پائول ادوارد، ویراستار کتاب‌های راسل، به شهرت بیش‌تری رسید.

این سخنرانی به همراه مقالات دیگر در پیرامون مذهب منتشر شده و توسط امیر سلطان‌زاده به فارسی برگردانده شده‌است.

منابعویرایش

  • Why I Am Not a Christian and Other Essay... 1957