چرخش به دور محور ثابت

چرخش به دور محور ثابت (به انگلیسی: Rotation around a fixed axis) گونه‌ای ویژه از حرکت چرخش (فیزیک) است. فرضیه محور ثابت امکان تغییر جهت محور را غیرممکن می‌سازد، بنابراین این نظریه قابلیت توضیح مواردی چون رقص محوری (به انگلیسی: Nutation) و حرکت تقدیمی را ندارد. بر اساس قضیه چرخش اویلر (به انگلیسی: Euler's rotation theorem) چرخش موازی با تعدادی از محورهای ثابت به‌طور هم‌زمان غیرممکن است. اگر دو چرخش به صورت هم‌زمان انجام شوند سبب به وجود آمدن محور جدیدی می‌شوند.

نمونه‌ای از چرخش در چیدمان چرخ‌دنده کرمی (به انگلیسی:Worm drive) که در آن هر دو قسمت چینش، شامل چرخدنده کرمی و دنده مارپیچی به دور محوری جدا و مختص خویش می‌چرخند..

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش