چرخش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

چرخش حرکتی دورانی است و همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: