چرخ فلک (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از چرخ و فلک (فیلم))

چرخ فلک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: