چرم‌باله‌ماهیان

چرم‌باله‌ماهیان
Girella fimbriata.jpg
Girella fimbriata
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌شکلان
تیره: چرم‌باله‌ماهیان
زیرخانواده‌ها

متن را ببینید.

چَرم‌باله‌ماهیان (Kyphosidae) نام یکی از خانواده‌های ماهیان است.

منبعویرایش

اسدی، هدایت و دیگران، اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران، تهران: ۱۳۷۵.