در بسیاری از پستانداران، در پیرامون بیرونی سوراخ بینی، سطح پوستی بدون مو و خز وجود دارد که حالتی چرم‌گون دارد و چرمِ بینی (انگلیسی: Rhinarium) نامیده می‌شود.

چرم بینی گربه.
چرم بینی سگ که در آن گودی زیردماغی هم دیده می‌شود.

به آن «نوک پوزه» و «بینی خیس» هم گفته شده زیرا سطح آن در برخی گونه‌ها مثل سگ و گربه سالم، معمولاً مرطوب است. در بسیاری از گونه‌ها، چرم بینی دارای یک شیار وسطی به نام گودی زیردماغی (فیلتروم) و یک سطح چروکیده و دندانه‌ای است.

چرمِ بینی یک اندام حسی مستقل است: این عضو، یک اندام حسی شیمیایی است که با لمس کردن فعال می‌شود. از چرمِ بینی برای لمس یک جسم عطر و بودار حاوی فرومون استفاده می‌شود.

پستانداران از نظر فیلوژنتیک به چرمِ بینی‌دار و بدون چرمِ بینی تقسیم می‌شوند.

جستارهای وابسته

منابع