چشمه آبگرم آسک

چشمه آبگرم آسک یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

چشمه آبگرم آسک در شمال روستای باورد قرار دارد . فاصله روستای باورد تا محل چشمه در حدود۵کیلومتر است مظهر چشمه در شکاف آهکی مازنی جای دارد . چشمه در اثر عوامل تکنو نیک صفحه‌ای ردیف آبهای گوگردی، سولفات، کلسیم همراه با منزیم و کلور، سدیم و لرم می‌باشد .

منبعویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزگان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.


چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکش