چشمه آبگرم ملایجی

چشمه آبگرم ملایجی یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

چشمه آبگرم ملایجی در مسیر جاده بندرلنگه به بندر کنگ و در جنوب مسیر ایستگاه قرار دارد. آب چشمه از شکاف آهکی مارنی خارج می‌شود و عامل تشکیل آن عوامل تکتونیک صفحه‌ای است. آب چشمه ملایجی در ردیف آبهای گوگردی با آنیونهای مختلف گرم می‌باشد.

منابعویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزکان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.


چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکش