چشمه آبگرم نیان

چشمه آبگرم نیان یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

این چشمه آب گرم در مسیرجاده بندرعباس، سرخان، قلعه قاضی، کشکو و نیان قراردارد. فاصله مظهر چشمه نیاز ۳ کیلومتر است که این مسیر را میباست پیاده طی نمود. آب چشمه از شکاف سنگ‌های آهکی از زمین هارج می‌شود و عامل تشکیل آن تکتونیک صفحه‌ای است آب «چشمه نیان» در ردیف آب‌های سولفات، کلسیم همراه با منزیم زیاد و کلرور و سدیم گرم می‌باشد.

منابع ویرایش

  • زنده دل، دستیاران، حسن. (مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان هرمزکان) ج۱. چاپ وانتشار سال ۱۹۹۸ میلادی.


چشمه‌ها و مراکز آب درمانی استان هرمزگان

چشمه آب‌گرم سایه‌خوش| چشمه آبگرم خمیر| آب‌گرم گنو| چشمه آبگرم آسک| چشمه چاه احمد| چشمه آبگرم بادون| چشمه آبگرم ملایجی| چشمه آبگرم چارک| چشمه آب گرم حاجی‌آباد| چشمه آب گرم فاریاب| چشمه آب گرم فتویه| چشمه آب گرم باری| چشمه آبگرم سرخان| چشمه آبگرم تدرویه| چشمه آبگرم کشکو| چشمه آبگرم خورگو| چشمه آبگرم نیان| چشمه آبگرم خص| چشمه آبگرم ده‌شیخ| چشمه آبگرم چستانه| چشمه آبگرم سیاهکش