چندجانبه‌گرایی

چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل به معنای ائتلاف چند کشور برای پیشبرد یک هدف مشترک است.

عکس چندجانبه‌گرایی، از نظر فلسفه سیاسی یکجانبه‌گرایی است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش