چندشکلی (بلورشناسی)

چندریختی یا پلی‌مورفیسم وجود یک ماده در بیش از یک فرم بلوری است. این فرم‌های مختلف مواد را پلی‌مورف‌های آنها می‌نامند. https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_(materials_science)

مثلآ HgI۲ هم فرم چهارگوشهٔ قرمز رنگ دارد و هم فرم مکعب مستطیلی زرد رنگ.

چندریختی در عنصرها آلوتروپی خوانده می‌شود.

منابع ویرایش

  • Guy، A.G.، Elements of physical metallurgy، Addison-Wesley Publishing، 1974.