باز کردن منو اصلی

چندضلعی‌های کوژ و کاو

چنوپد ضلعی های مقعر و محدب
(تغییرمسیر از چندضلعی کوژ)
پنج ضلعی منتظم مثالی از چندضلعی‌های کوژ (محدب) است.

در هندسه یک چند ضلعی می‌تواند کوژ (محدب) یا کاو (مقعر) باشد.

محتویات

چند ضلعی محدبویرایش

چند ضلعی محدب یک چند ضلعی ساده‌است که سطح آن یک مجموعه محدب (کوژ) را تشکیل دهد، به عبارت دیگر باید بتوان از هر دو نقطه داخل چندضلعی (کوژ) خطی بین آن دو نقطه کشید در حالیکه تمام آن پاره خط درون چند ضلعی قرار داشته باشد.

ویژگی‌های چند ضلعی محدب (کوژ)ویرایش

چندضلعی محدب دارای دو ویژگی مهم زیر است:

  • هر زاویه داخلی این نوع چندضلعی‌ها باید کمتراز ۱۸۰ درجه باشد.
  • خط واصل بین هر دو نقطه دلخواه داخل یا روی چندضلعی کاملاً داخل یا روی چندضلعی قرار داشته باشد.
  • اگر یکی از اضلاع را ادامه دهیم شکل را قطع نمی کند.
 
یک چند ضلعی کاو.

چند ضلعی کاو (مقعر)ویرایش

چند ضلعی کاو (مقعر) یک چند ضلعی ساده است که کوژ(محدب) نباشد ، به عبارت دیگر یک مجموعه محدب (کوژ) را تشکیل ندهد.

یک چند ضلعی کاو (مقعر) قابل قسمت به دو یا چند چند ضلعی کوژ است.

ویژگی های چند ضلعی کاو (مقعر)ویرایش

  • حداقل یکی از زاویه های داخلی آن بیشتر از ۱۸۰ درجه است.
  • خط واصل بین دو نقطه دلخواه از داخل چند ضلعی لزوما به طور کامل داخل چند ضلعی قرار نمی گیرد.
  • اگر یکی از اضلاع را ادامه بدهیم شکل را به دوقسمت تقسیم می کند(شکل را قطع می کند)

فرمول جمع زوایای داخلی چند ضلعیویرایش

برای محاسبه جمع زوایای داخلی چند ضلعی آنرا مثلث بندی می کنیم. از یک راس به بقیه رئوس وصل کرده و تعداد مثلث های بدست

آمده را در صد و هشتاد درجه ضرب می کنیم. به عبار دیگر داریم. 

 
جمع زوایای داخلی و فرایند مثلث بندی که در انیمیشن کوتاه نمایش داده شده است. 
 
مقدار هر زوایه و جمع زوایای داخلی یک n ضلعی منتظم و چگونگی تعیین مقدار آن .

همچنین جهت بدست آوردن هرزاویه داخلی یک چند ضلعی منتظم کافی است این مچموع را به تعداد اضلاع تقسیم کنیم، یعنیː 

جمع زوایای داخلی تعداد اضلاع
180 3
  4
  5
  6
  7
...
  n

منابعویرایش