چنگیز خان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

چنگیز خان خان مغول و سردار جنگی بود که قبایل مغول را متحد ساخت.

چنگیزخان همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: