چهارمین شورای لاتران


چهارمین شورای کلیسای کاتولیک (انگلیسی: Fourth Council of the Lateran‎) که توسط اینوسنت سوم در ۱۹ آوریل ۱۲۱۳ در مجمع و شورای کلیسای کاتولیک در رم تشکیل شد. در این شورا، در باب مسائلی دولت‌های صلیبیون، مناقشه اعطای مقام، هفت‌آیین و عشای ربانی بحث و گفتگو شد.

چهارمین شورای کلیسای کاتولیک (Council of Lateran IV)
تاریخ۱۲۱۵
پذیرفته شده توسطکلیسای کاتولیک
شورای پیشین
سومین شورای لاتران
شورای پسین
اولین شورای لیون
فراخوانی شده توسط{{{فراخوانی}}}
رئیس شورااینوسنت سوم
شرکت کنندگان۷۱ پاتریارکِ کلان‌شهرها، ۴۱۲ اسقف، ۹۰۰ راهب بزرگ و رئیس صومعه
موضوعاتدولت‌های صلیبیون، مناقشه اعطای مقام، فیلیوکه
اسناد و اعلامیه‌ها
۷۰ احکام پاپ، تقدم پاپی, رفتار روحانیون، آیین توبه و جنگ صلیبی پنجم
فهرست شوراهای سراسری

منابعویرایش