باز کردن منو اصلی

چهارپاره‌ یا چارپاره‌ویا دوبیتی پیوسته یکی از قالب‌های شعر فارسی است. این قالب در شعر کلاسیک فارسی تازه است و پس از مشروطیت در ایران رواج یافته‌است. چهارپاره از دوبیتی‌هایی با معنای منسجم تشکیل شده‌است، با این تفاوت که برخلاف دوبیتی، معمولاً مصرع‌های زوج هم‌قافیه است و از لحاظ وزن نیز کافی است که مصرع‌ها هم‌وزن باشند.[۱]و مصراع‌های زوج هم‌قافیه‌اند. از معروف‌ترین شاعران در این قالب می‌توان از فریدون مشیری و فریدون توللی یاد کرد.

منابعویرایش

کتاب جادوی حروف از استاد سعید سلیمانی.

  1. آرایه‌های ادبی (قالب‌های شعر، بیان و بدیع). (ISBN 964-05-0036-4)