باز کردن منو اصلی

چگالی شار مغناطیسی به مقدار شار مغناطیسی گذرنده از واحد سطح گفته می‌شود. آ‌ن‌را با B نمایش می‌دهند که از رابطۀ زیر بدست می آید:

B=ɸ/A

در این رابطه، φ نماد شار مغناطیسی و A نماد مساحت است.

واحد آن در سیستم SI، «نیوتن بر آمپر بر مترمربع» یا «تسلا» است.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش