چینی‌زیبابال

سرده‌ای از آراسته‌آروارگان
چینی‌زیبابال
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, ۱۲۴٫۶ میلیون سال پیش
Holotype of Sinocalliopteryx gigas.png
چینی‌زیبابال، Sinocalliopteryx
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: خزنده‌کفلان
تیره: آراسته‌آروارگان
سرده: Sinocalliopteryx
Species: gigas

چینی‌زیبابال (نام علمی: Sinocalliopteryx) نام یک گونه از تیره آراسته‌آروارگان است.

تهی‌دم‌خزندگان

بیدادگرخزنده‌ریختانآراسته‌آروارگان


Scipionyxرودخانه‌دزد

Sinocalliopteryx
آراسته‌آرواره
چینی‌آرواره
چینی‌خزنده‌بالJuravenator
دست‌قاپ‌ریختان
منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش