باز کردن منو اصلی
محدودهٔ چیچیمکا

چیچیمکا اصطلاحی بود که سرخپوستان ناهوا به مردم نیمه بدوی و بیابانگردی که در مناطق شمالی مکزیک و جنوب غرب آمریکای امروزی بسر می بردند اطلاق می نمودند. امروزه تنها به قومی به نام چیچیمکا خوناز این اصطلاح اطلاق می‌شود که در مکزیک بسر میبرند. با این حال نام آن‌ها معمولاً به صورت ساده‌تر خوناز یا اوزا بیان می‌شود.

منابعویرایش