باز کردن منو اصلی

ژاندارک نمایشنامه‌ای است در هفت صحنه از جرج برنارد شاو دربارهٔ زندگی ژان دارک.

ژاندارک
نویسنده جرج برنارد شاو
شخصیت‌ها
تاریخ نخستین نمایش ۲۸ دسامبر ۱۹۲۳
زبان اصلی انگلیسی

به فارسیویرایش

محمود حیدریان ترجمه‌ای از این نمایشنامه به فارسی دارد که به غلامحسین ساعدی تقدیم شده‌است.