ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ (انگلیسی: Japan at the 2016 Summer Olympics) ۳۳۸ ورزشکار در ۳۰ رشته ورزشی در برزیل حضور یافت. در نهایت کشور ژاپن با ۱۲ مدال طلا، ۸ نقره و ۲۱ برنز و مجموع ۴۱ مدال، رتبه ششم بیشترین مدال را در میان همه کشورهای حاضر به دست آورده‌است.

ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶
ژاپن
کد المپیک      JPN
وب‌گاهwww.joc.or.jp (ژاپنی)
در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو
ورزشکاران ' ورزشکار
‌مدال‌ها
رتبه: ۶
طلا
۱۲
نقره
۸
برنز
۲۱
مجموع
۴۱
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۱۲۱۹۲۰۱۹۲۴۱۹۲۸۱۹۳۲۱۹۳۶۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۲۴۱۹۲۸۱۹۳۲۱۹۳۶۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰

منابع ویرایش