ژرمنی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

واژه ژِِِِرمَنی در معانی زیر بکار می‌رود: