ژن‌های پیوسته

هنگامی که دو یا چند صفت بر روی یک کروموزوم وجود داشته باشند به آنها صفات ژن‌های پیوسته می‌گویند.[۱]

پانویسویرایش

  1. منبع : ژنتیکِ استانسفیلد – الرود – ترجمهٔ رضا پیله‌چیان، دکتر محمدی، دکتر معتمدی – نشرِ آییژ – صفحهٔ ۱۵

صفحات مرتبطویرایش