باز کردن منو اصلی
سامانه ردیف اشکوب میلیون سال
کرتاسه پیشین بریاسین → پیش از آن
ژوراسیک پسین تیتونین ۱۴۵٫۰–۱۵۲٫۱
کیمریجین ۱۵۲٫۱–۱۵۷٫۳
آکسفوردین ۱۵۷٫۳–۱۶۳٫۵
میانه کالووین ۱۶۳٫۵–۱۶۶٫۱
باتونین ۱۶۶٫۱–۱۶۸٫۳
باجوسین ۱۶۸٫۳–۱۷۰٫۳
آلنین ۱۷۰٫۳–۱۷۴٫۱
پیشین توآرسین ۱۷۴٫۱–۱۸۲٫۷
پلینسباخین ۱۸۲٫۷–۱۹۰٫۸
سینمورین ۱۹۰٫۸–۱۹۹٫۳
هتانجین ۱۹۹٫۳–۲۰۱٫۳
تریاس پسین راتین → پس از آن

ژوراسیک پسین (انگلیسی: Late Jurassic) سومین دور از دوره ژوراسیک است و زمان زمین‌شناسی از ۱۶۱٫۲ تا ۱۴۵٫۵ (۴٫۰±) میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد که آثار و بقایای آن در چینه ژوراسیک بالایی حفظ شده است. در سنگ‌چینه‌شناسی اروپایی نام مالم (malm) نشان‌دهنده سنگ‌های متعلق به ژوراسیک پسین است. در گذشته این نام به این زمان زمین‌شناختی نیز اطلاق می‌شد اما این کاربرد جهت ایجاد تمایز مشخص بین واحدهای سنگ‌چینه‌شناختی و زمین‌گاه‌شناختی/گاه‌چینه‌شناختی توصیه نمی‌شود.

جغرافیای دیرینهویرایش

در ژوراسیک پسین پانگه‌آ به دو ابرقاره لوراسیا در شمال و گوندوانا در جنوب تقسیم شد. در نتیجه این شکستگی اقیانوس اطلس پدیدار شد، با این حال در این دور اقیانوس اطلس نسبتاً باریک بود.

اشکال حیاتویرایش

ژوراسیک پسین به دلیل وجود گونه‌های متعدد دایناسور مانند خزنده‌پایان، ددپایان، زره‌پوشان و پرنده‌پایان مشهور است. سایر جانوران مانند کروکودیل‌ها و پرندگان نخستین در ژوراسیک پدیدار شدند.

منابعویرایش