ژورنال پزشکی

مجلۀ علمی داوری همتا که اطلاعات پزشکی را به اطلاع پزشکان و سایر متخصصان سلامت می رساند؛ مجلۀ علمی مخصوص رشته های پزشکی و جراحی

ژورنال پزشکی یا مجلهٔ پزشکی یک ژورنال علمی داوری همتاست که اطلاعات پزشکی را به اطلاع پزشکان و سایر متخصصان سلامت می‌رساند. ژورنال‌هایی که بسیاری از تخصص‌های پزشکی را پوشش می‌دهند گاهی ژورنال‌های پزشکی عمومی نامیده می‌شوند.

تاریخچه

اولین ژورنال‌های پزشکی، ژورنال‌های پزشکی عمومی بودند و در اواخر قرن هجدهم میلادی ایجاد شدند؛ ژورنال‌های پزشکی ویژهٔ تخصصی نخستین بار در اوایل قرن بیستم معرفی گردیدند. نخستین ژورنال پزشکی که در پادشاهی بریتانیا به چاپ رسید مقالات و مشاهدات پزشکی نام داشت که در ۱۷۳۱ تأسیس و در ادینبرا چاپ شد؛ و نخستین ژورنال پزشکی که در ایالات متحده چاپ شد گنجینهٔ پزشکی بود که در ۱۷۹۷ ایجاد گشت.

انتقادات

ریچارد اسمیت، ویراستار سابق ژورنال پزشکی BMJ، بسیاری از جنبه‌های انتشار امروزی مجلات پزشکی را مورد نقد قرار داده‌است.

جستارهای وابسته

منابع

ویکی‌پدیا انگلیسی