وی (۲۲۰ تا ۲۶۶) همچنین شناخته شده با نام تسائو وی (یا سائو وی) یکی از امپراتوری‌های دورهٔ سه امپراتوری (۲۲۰ تا ۲۸۰) بود.

وی
امپراتوری

۲۲۰ الی ۲۶۶
سرزمین کائو وی در سال ۲۶۲ میلادی
پایتخت لوئویانگ
زبان‌(ها) چینی باستان
دین تائوئیسم، کنفسیوس‌گرایی، ادیان قومی چینی
دولت پادشاهی مطلقه
امپراتور
 - ۲۲۰ الی ۲۲۶ تسائو پی
 - ۲۲۶ الی ۲۳۹ تسائو روی
 - ۲۳۹ الی ۲۵۴ تسائو فنگ
 - ۲۵۴ الی ۲۶۰ تسائو مائو
 - ۲۶۰ الی ۲۶۶ تسائو هوان
دوره تاریخی سه امپراتوری
 - امپراتور شیان هان از سلطنت کناره‌گیری می‌کند. ۱۰ دسامبر ۲۲۰
 - ووی شرقی از وی اعلام استقلال می‌کند. ۲۲۲
 - تسائو وی، شوهان را فتح می‌کند. ۲۶۳
 - تسائو هوان از سلطنت کناره‌گیری می‌کند. ۴ فوریه ۲۶۶
جمعیت
 - حدود ۲۶۰ ۴٬۴۳۲٬۸۱۱ (مورد اختلاف) 
یکای پول سکه چینی، کش چینی
امروزه بخشی از چینچین
کره شمالیکره شمالی
ویتنامويتنام

فهرست حاکمانویرایش

حاکمان تسائو وی (ایالت هان و دودمان وی)
نام دوران نسبت خانوادگی
نام معبدی نام پسامرگ نام شخصی از تا
... امپراتور گائو تسائو تنگ ... ... اولین حاکم کائو وی
... امپراتور تای تسائو سونگ ... ... پسرخوانده تسائو تنگ
تایزو امپراتور وو تسائو تسائو ... ... پسر تسائو سونگ
شیزو امپراتور ون تسائو پی ۲۲۰ ۲۲۶ پسر تسائو تسائو
لیزو امپراتور مینگ تسائو روی ۲۲۷ ۲۳۹ پسر تسائو پی
... ... تسائو فنگ ۲۴۰ ۲۴۹ نتیجه تسائو تسائو
... ... تسائو مائو ۲۵۴ ۲۶۰ نوه تسائو پی
... امپراتور یوآن تسائو هوان ۲۶۰ ۲۶۶ نوه تسائو تسائو

تبارنامهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش