کابینه ایالات متحده آمریکا

کابینه ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: United States Cabinet) شامل وزارتخانه‌ها و آژانس‌های فدرال است.

یکی از جلسات هیئت دولت جرج بوش

در حال حاضر هیئت دولتٔ آمریکا از ۱۵ وزارتخانه تشکیل می‌شود.

۱ - وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۷۸۹)

۲ - وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۷۸۹)

۳ - وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۴۷)

۴ - دادستان کل ایالات متحده آمریکا یا وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۷۸۹)

۵ - وزارت کشور ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۸۴۹)

۶ - وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۸۸۹)

۷ - وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۱۳)

۸ - وزارت کار ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۱۳)

۹ - وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۶۶)

۱۰ - وزارت ترابری ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۶۶)

۱۱ - وزارت نیرو ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۷۷)

۱۲ - وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۷۹)

۱۳ - وزارت آموزش ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۷۹)

۱۴ - وزارت امور سربازان از جنگ بازگشته ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۱۹۸۹)

۱۵ -وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا (تأسیس ۲۰۰۲)

کابینه کنونی آمریکاویرایش

اعضای کابینه دونالد ترامپ به ترتیب رتبه بر اساس خط جانشینی ریاست جمهوری ایالات متحده فهرست شده‌اند:

منصب
(مبنای قانونی)
متصدی تاریخ شروع دوره
 
وزیر امور خارجه
(22 U.S.C. § 2651a)

مایک پمپئو

فوریه ۱، ۲۰۱۳
 
وزیر خزانه‌داری
(31 U.S.C. § 301)

استیون منوچین
فوریه ۲۸، ۲۰۱۳
 
وزیر دفاع
(10 U.S.C. § 113)

جیمز متیس
فوریه ۲۷، ۲۰۱۳
 
دادستان کل ایالات متحده
(28 U.S.C. § 503)

فوریه ۲، ۲۰۰۹
 
وزیر کشور
(43 U.S.C. § 1451)

April 12, 2013
 
وزیر کشاورزی
(7 U.S.C. § 2202)

ژانویه۲۰، ۲۰۰۹
 
وزیر بازرگانی
(15 U.S.C. § 1501)

June 26, 2013
 
وزیر کار
(29 U.S.C. § 551)

July 23, 2013
 
وزیر بهداشت و خدمات انسانی
(Reorganization Plan No. ۱ of 1953, 67 Stat. 631 and 42 U.S.C. § 3501)

April 28, 2009
 
وزیر مسکن و توسعه شهری
(42 U.S.C. § 3532)

ژانویه۲۶، ۲۰۰۹
 
وزیر حمل و نقل
(49 U.S.C. § 102)

July 2, 2013
 
وزیر انرژی
(42 U.S.C. § 7131)

May 21, 2013
 
وزیر آموزش
(20 U.S.C. § 3411)

ژانویه۲۰، ۲۰۰۹
 
وزیر امور کهنه‌سربازان
(38 U.S.C. § 303)

ژانویه۲۰، ۲۰۰۹
 
وزیر امنیت ملی
(6 U.S.C. § 112)

سپتامبر ۶، ۲۰۱۳

وزارتخانه‌های منحل شدهویرایش

وزارت جنگ (تأسیس ۱۷۸۹) در سال ۱۹۴۷ به وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تغییر نام یافت

وزارت دریاداری (تأسیس ۱۷۸۹) در سال ۱۹۴۷ در وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ادغام شد

وزارت بازرگانی و کار (تأسیس ۱۹۰۳) در سال ۱۹۱۳ به دو وزارتخانه بازرگانی و کار تقسیم شد.

وزارت بهداشت آموزش و رفاه (تأسیس ۱۹۵۳) در سال ۱۹۷۹ به دو وزارتخانه بهداشت و خدمات انسانی و همچنین آموزش تقسیم شد.

برخی سازمانهای مهم وابسته دولتیویرایش

منابعویرایش

  • حسین حمیدی‌نیا، ایالات متحده آمریکا، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۸۲