کاترین بابایان

کاترین بابایان (به انگلیسی: Kathryn Babayan) دانشیار تاریخ دانشگاه میشیگان و مدیر برنامه مطالعات ارمنستان است. زمینه مطالعاتی او دوره آغازین ایران مدرن، شیعه‌گری، صوفی‌گری و جنسیت (Gender and Sexuality) است. تخصص او در زمینه دوران قرون وسطی و آغازین دنیای ایران با تمرکز بر تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران، عراق، آناتولی و بخش‌هایی از آسیای مرکزی است.

جوایزویرایش

 • 2011-2012 Visiting Fellow, Institute for the Humanities, University of Michigan
 • 2008 University of Michigan Humanities Award
 • 2006 Rackham Spring/Summer Research Grant
 • 2004 Honorable Mention, Said Sirjani Book Award, International Society for Iranian Studies
 • May 2000 Visiting Fellow, École des Hautes Études en Science Sociales, Paris, France
 • 1999–2000 Visiting Fellow, Institute for the Humanities, University of Michigan

آثارویرایش

کتاب‌های او عبارتند از:

 • Mystics, Monarchs and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran
 • Islamicate Sexualities: Translations Across Temporal Geographies of Desire, Co-edited by Kathryn Babayan, Afsaneh Najmabadi
 • Slaves of the Shah: New Elites of Safavid Iran, Co-authored by Kathryn Babayan, Sussan Babaie, Ina Baghdiantz McCabe, Massumeh Farhad

مقالات او در دانشنامه ایرانیکا:

 • "ʿEMĀD-al-DAWLA, Mīrzā MOḤAMMAD-ṬĀHER" in Encyclopædia Iranica, Vol. VIII, Fasc. 4, pp. 377-378
 • "EV-OḠLĪ family" in Encyclopædia Iranica,Vol. IX, Fasc. 1, p. 85
 • "DARVĪŠ REŻĀ" in Encyclopædia Iranica, Vol. VII, Fasc. 1, p. 79
 • "DICKSON, MARTIN BERNARD" in Encyclopædia Iranica, Vol. VII, Fasc. 4, p. 387

منابعویرایش