باز کردن منو اصلی

کارشناسی پزشکی و جراحی

کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی یا MBBS درجاتی از پزشکی هستند که به دانش آموختگان این رشته‌ها در کشورهایی که از سنت آموزش انگلیس پیروی می‌کنند اعطا می‌شود

کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی یا MBBS درجاتی از پزشکی هستند که به دانش آموختگان این رشته‌ها در کشورهایی که از سنت آموزش انگلیس پیروی می‌کنند اعطا می‌شود. این دو مدرک جدا از هم هستند اما معمولاً یکی در نظر گرفته می‌شوند و با هم اعطا می‌شوند. در مقابل، کشورهایی که از روش آموزشی آمریکا پیروی می‌کنند، مدرک پزشکی را دکتری حرفه‌ای در نظر دارند.[۱]

کشورهاویرایش

منابعویرایش

  1. O'Connor, Bridget N. (October 2011). "Perspectives on professional doctorate education in the United States" (pdf). Work Based Learning e-Journal. Middlesex University. 2 (1). Retrieved 8 April 2015.
  2. "ECFMG 2008 Information Booklet — Reference Guide for Medical Education Credentials".