کارل بلوک

نقاش دانمارکی

کارل بلوک (به دانمارکی: Carl Bloch)، نقاش برجستهٔ اهل دانمارک بود.

در یک اوستریای رومی، اثر کارل بلوک. ضمنا خودنگاره‌ای از نقاش.
این اثر در مالکیت نگارخانه ملی دانمارک قرار دارد.