سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال)
ژوراسیک پیشین هتانجین → پس از آن
تریاس پسین راتین ۲۰۱٫۳–۲۰۸٫۵
نورین ۲۰۸٫۵–۲۲۸
کارنین ۲۲۸–۲۳۵
میانه لادینین ۲۴۲–۲۳۵
آنیسین ۲۴۲–۲۴۷٫۲
پیشین اولنکین ۲۴۷٫۲–۲۵۱٫۲
ایندون ۲۵۱٫۲–۲۵۲٫۲
پرمین پرمین چانگسینگین → پیش از آن

کارنین (انگلیسی: Carnian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب زیرین یا قدیمی‌ترین عصر از ردیف یا دور تریاس پسین به‌شمار می‌رود. کارنین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب لادینین و پیش از نورین جای می‌گیرد. عصر کارنین از حدود ۲۳۵ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۲۲۸ میلیون سال پیش ادامه یافت.

حد و مرزهای اشکوب کارنین با رویداد انقراض بزرگ یا تغییرات گیاهی بزرگ مشخص نشده ولی رویداد اقلیمی موسوم به رویداد دریاچه‌ای کارنین طی این عصر روی داد و به‌نظر می‌رسد که این رویداد با انقراض‌های بزرگ یا گسترش گونه‌های گیاهی همراه بوده است.

نام‌گذاریویرایش

نام کارنین از کارنیک آلپ در کرنتن اتریش گرفته شده است. این نام در سال ۱۸۶۹ معرفی شد.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش

دوره تریاس
پیشین میانه پسین
ایندون |اولنکین آنیسین | لادینین کارنین | نورین
راتین