کارپو (قمر)

یکی از قمرهای سیارهٔ مشتری

کارپو (ماه) (به انگلیسی: Carpo)، یکی از ماه‌های مشتری است. ابعاد آن ۳ کیلومتر، جرم آن ۰٫۰۰۴ ۵ ×۱۰۱۶ کیلوگرم و نیم‌قطر بزرگ آن ۱۷٫۱۴۴۸۷۳ کیلومتر است. این ماه در سال ۲۰۰۳ کشف شد.

کارپو (قمر)
کشف
کاشفاسکات اس. شپرد et al.
تاریخ کشف2003
ویژگی‌های مداری
میانگین شعاع مدار
17.145 Gm
خروج از مرکز مداری0.4316[۱]
458.625 days
انحراف56° to the دائرةالبروج
ویژگی‌های فیزیکی
میانگین شعاع
~1.5km

منابع

ویرایش
  1. Jacobson, R.A. (2006) JUP262 (2007-06-28). "Planetary Satellite Mean Orbital Parameters". JPL/NASA. Retrieved 2008-01-19.

Wikipedia contributors, "Moons of Jupiter," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Moons_of_Jupiter&oldid=241747111 (accessed October 1, 2008).