باز کردن منو اصلی

کارکیا سلطان احمد اول، شاه کیایی بیه پیش از ۹۱۱ تا ۹۴۰ هجری بود.[۱] او مذهب رسمی بیه پیش را از شیعه زیدی به شیعه امامی تغییر داد. از آن پس کیاییان شروع به ترویج مذهب اثنی عشری در منطقه کردند.[۲]

منابعویرایش