کاریان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: کاریان به معنی دور و نزدیک میباشد که در گذشته به پرستشگاه زرتشتیان گفته میشوده است

  • کاریان (جویم)، روستایی از توابع بخش هرم شهرستان جویم در جنوب استان فارس
  • کاریایی‌ها، ساکنان کاریا، سرزمینی در جنوب غربی آسیای کوچک