هر یک از قطعه‌ها یا بخش‌های کاسهٔ گل که معمولاً سبز و گاه به رنگ‌های دیگر است را کاسبَرگ می‌نامند.

گلبرگ کاسبرگ.JPG
کاسبرگ‌های گیاه سیاه‌تخمه[۱] (به رنگ سبز).

مجموعه کاسبرگ‌ها را - خارجی‌ترین نقطه حلقه اجزای تشکیل دهنده گل- کاسه گل[۲] می‌نامند. واژه Calyx (کاسه گل) از لاتین اقتباس شده و نباید با کلمه Calix (جام و ساغر) اشتباه گرفته شود. Calyx از واژه یونانی kalux (به معنای جای غنچه، غلاف) و از فعل kaluptein به معنای نهان کردن مشتق شده در حالی‌که واژه Calix از کلمه kylix به معنای جام و ساغر مشتق شده‌است.

از لحاظ ریخت‌شناسی زیستی، هم کاسبرگ‌ها و هم گلبرگ‌ها برگ‌هایی هستند که با هدفی خاص سازگار شده‌اند. کاسه گل (مجموعه کاسبرگ‌ها) و جام گل (مجموعه گلبرگ‌ها) حلقه‌های بیرونی‌تر غیربارور اندام گل هستند که باهم قسمتی که به عنوان گل‌پوش شناخته می‌شود را شکل می‌دهند.

منابعویرایش

  • فرهنگ معین. سرواژهٔ کاسبرگ.
  1. Agrostemma githago
  2. Calyx