کالج هنرهای آزاد در آمریکا

کالج هنرهای آزاد در آمریکا (انگلیسی: Liberal arts colleges in the United States) حالت خاصی از تحصیلات تکمیلی برای دانش آموزان آمریکاست.

کالج هنرهای آزاد در آمریکا

منابع ویرایش