کالیداس

شاعر و نویسنده هندی

کالیداسا یا کالیداسه (به زبان دوانگری: به معنای خدمتکار کالی) نمایشنامهنویس و شاعر نامدار کلاسیک زبان سانسکریت و هند بود.

کالیداس
پیشهPoet
ملیتمردم هند
دورهc. 4th–5th century CE
سبک نوشتاریSanskrit drama، مطالعات کلاسیک
کار(های) برجستهAbhijñānaśākuntalam, Raghuvaṃśa, Meghadūta, Vikramōrvaśīyam, Kumārasambhava

آثار ویرایش

سه اثر برجسته‌ی او مگهادوتا، شناخت شاکونتلا و کومارسمبوه نام دارند. زمان دقیق زندگی او آشکار نیست و آن را میان سده‌های چهارم تا ششم میلادی می‌انگارند.

جایگاه کالیداسا را در ادب سانسکریت همپایه با شکسپیر در ادب انگلیسی می‌دانند. شعرها و نوشته‌های او برپایه فلسفه و اسطوره‌شناسی هندو بود.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Kālidāsa," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kālidāsa&oldid=232055909 (accessed August 24, 2008).