کانسپسیون

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

کنسپسیون می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته‌باشد: