کانون کارگردانان سینمای ایران

کانون کارگردانان سینمای ایران تشکلی صنفی، مستقل و ناسودبر، متشکل از کارگردانانِ حرفه‌ای سینمای ایران است. این کانون یکی از اصناف خانه سینمای ایران می‌باشد.

دفتر اصلی کانون در تهران است و هدف از تشکیلِ این کانون، حفظ و صیانتِ حقوقِ مادی و معنوی اعضا و کمک به ارتقاء کیفی سینمای ایران است.[۱]

پانویس ویرایش

  1. «اساسنامه کانون کارگردانان سینمای ایران،1389». کانون کارگردانان سینمای ایران.