کاهن (مسیحیت)

کاهِن یا مِنِستر در کلیساهای مسیحی، کسی است که خدمات رهبری و تدوین خدمات آموزشی از سوی یک کلیسا یا سازمان مذهبی را بر عهده دارد و اعمالی نظیر تعلیم باورها، انجام اموری یومیه نظیر ازدواج، غسل تعمید یا مجالس ختم، یا ارائهٔ ارشاد معنوی به جامعه را انجام می دهد. اصطلاح کاهن در سلسله مراتب خادمان و رهبران کلیسائی اصطلاحی رایج نیست اما نزدیکترین لفظ در زبان فارسی (وام گرفته از مفهوم عربی آن) برای توصیف ساده و سریع این خدمت کلیسائی است. یک منِستر در واقع بخشی از مجموعه رهبری یک کلیسا به حساب می آید.

چارلز اسپرجن,کاهن بپتیست مشهور قرن نوزدهم.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش