کاپا¹ مرغ بهشتی

کاپا¹ مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

کاپا¹ مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۵h ۳۱m ۳۰.۸۲۱۴s
میل -۷۳° ۲۳′ ۲۲.۵۲۷″
قدر ظاهری (ع) ۵.۴۹
مشخصات
نوع طیف B1IVnpe/K3IV
شاخص رنگ U−B -0.77
شاخص رنگ B−V -0.12
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۶۲ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۰.۳۸ mas/yr
میل: -۱۸.۲۸ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۳.۲ mas
قدر مطلق (MV)-۱.۹۸
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۷ R
درخشندگی۴۹۲ L
درجه حرارت۲۹,۰۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 5730, HD 137387, CP-72°1802, FK5 567, HIP 76013, SAO 257289, GC 20801, CCDM 15315-7323.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش