باز کردن منو اصلی


کاپا کژدم
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی کژدم (صورت فلکی)
بعد ۱۷h ۴۲m ۲۹.۳s
میل -۳۹° ۰۱′ ۴۸″
قدر ظاهری (V)۲.۳۹
مشخصات
ردهB1.5 III
راهنمای رنگ U-B-0.89
راهنمای رنگ B-V-0.22
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۱۴ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۶.۴۹ mas/yr
Dec.: -۲۵.۵۵ mas/yr
اختلاف منظر (π)۷.۰۳ mas
قدر مطلق (MV)-۳.۳۸
نام‌گذاری‌های دیگر
Girtab, HR 6580, CD -38°12137, HD 160578, SAO 209163, FK5 660, CPD P-38 6992, HIP 86670.

کاپا کژدم یک ستاره است که در صورت فلکی کژدم قرار دارد.

منابعویرایش